Afbeelding bij Kirstin van der Vlugt, HRM Adviseur Rijnbrink
Kirstin van der Vlugt
HRM Adviseur Rijnbrink

Keurmerk vrijwilligerswerk biedt kansen voor zelfevaluatie

Kirstin van der Vlugt, HRM Adviseur Rijnbrink:

Voor veel bibliotheken geldt dat ze steeds meer vrijwilligers aan zich verbinden. Zeker kleinere Bibliotheken hebben vaak meer vrijwilligers dan betaalde krachten. Vrijwilligers zijn onmisbaar om de winkel open te houden én ze zijn een waardevolle schakel in het contact met de lokale samenleving. Hoe meer inwoners vrijwillig willen bijdragen aan waar je als organisatie voor staat en gaat, hoe meer relevant je bent voor de samenleving. We zien dan ook dat Overijsselse Bibliotheken op allerlei manieren investeren in vrijwilligers. Zij willen de talenten van onbetaalde krachten zo goed mogelijk inzetten - naast en als aanvulling op de talenten van medewerkers.

Herkenning

Vanuit Rijnbrink nemen we het initiatief om mensen en ideeën over het werken met vrijwilligers bij elkaar te brengen. Zo kunnen Bibliotheken van elkaar leren en samen groeien. We zijn gestart met een kleine groep van vrijwilligerscoördinatoren, maar die willen we gaan uitbreiden. Want ook al zijn sommige Bibliotheken verder dan andere, de vragen lijken op elkaar. Elkaar opzoeken en in gesprek gaan, zorgt voor herkenning en het uitwisselen van kennis. We moedigen deze onderlinge kennisuitwisseling ook online aan, bijvoorbeeld via een platform als Biebtobieb.

Keurmerk

Rijnbrink pakt hierbij ook de rol om verbinding te maken met landelijke ontwikkelingen. In ons netwerk zien we bibliotheken die het werken met vrijwilligers zo belangrijk vinden, dat ze dit continu willen verbeteren. Hiervoor biedt het keurmerk voor vrijwilligerswerk veel kansen. Met ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) kunnen organisaties een zelfevaluatie uitvoeren en tot een verbeterplan komen. We zijn nu verkennend in gesprek over een pilot, het liefst met meerdere bibliotheken. Met als doel om samen met Bibliotheken en een groep vrijwilligers het werken met vrijwilligers continu te verbeteren. Die ervaringen hopen we vervolgens ook weer toegankelijk en bereikbaar te maken voor andere bibliotheken.’

Hier een of meerdere adviseurs