Afbeelding bij Frederique Westera, directeur-bestuurder Bibliotheek Salland
Frederique Westera
Directeur-bestuurder Bibliotheek Salland

Samen experimenteren om ouderen digitaal vaardiger te maken

Frederique Westera, directeur-bestuurder Bibliotheek Salland:

‘De vergijzing neemt toe in Nederland. Er daarmee ook de voorbeelden van ouderen die moeite hebben om mee te komen in onze digitale samenleving. Online je boodschappen doen. Of samen met anderen een potje bridgen op internet. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend als je niet digitaal vaardig bent. Hoe kunnen we deze ouderen bereiken en digitaal sterker maken? Met die vraag klopte gemeente Raalte bij ons aan. Samen willen we voorkomen dat ouderen afgezonderd raken van de maatschappij.

Informatiemakelaar

De rol die wij als Bibliotheek op ons nemen is die van informatiemakelaar. We staan in nauw contact met lokale partners, inventariseren wat er allemaal al gebeurt en gaan het totale aanbod toegankelijk maken via ons informatiepunt. Zo krijgen we ook zicht op welk aanbod we nog moeten ontwikkelen. Dit kunnen programma’s zijn voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook trainingen voor vrijwilligers van lokale partners die in contact zijn met ouderen. Het wordt nog best spannend of het lukt om ouderen echt te bereiken. Maar juist in de lokale samenwerking liggen kansen. Door aan te sluiten bij activiteiten van partners en naar elkaar te verwijzen, kunnen we meer mensen bereiken. Daarnaast willen we ouderen ook zelf gaan betrekken: om het aanbod verder vorm te geven én te bepalen hoe we dit gaan communiceren. Want komt een flyer in de bus wel aan of moeten we eerder denken aan spotjes op de lokale televisie?

Experimenteren

We gaan de komende tijd volop experimenteren. De kennis en ervaringen van andere Bibliotheken in het Overijsselse Netwerk en van Rijnbrink zijn hierbij onmisbaar. Want wat werkt op andere plekken in de provincie al goed? Wat speelt er landelijk waar we van kunnen leren? En andersom willen wij onze ervaringen natuurlijk ook weer van waarde maken voor anderen.’

Hier een of meerdere adviseurs