Afbeelding bij Ans Dijkhuijs, directeur van Stichting Fundament in Losser
Ans Dijkhuijs
Directeur van Stichting Fundament in Losser

Samenwerking binnen sociaal domein in toekomst vanzelfsprekend

Ans Dijkhuijs, directeur van Stichting Fundament in Losser:

Bij ons in Losser is de Bibliotheek, samen met het sociaal werk en Muziek en Dans, onderdeel van Stichting Fundament. Wij pakken de opgaven waar we voor staan dan ook het liefst ‘Fundament-breed’ op. Éen van de pijlers van Fundament is dat we inzetten op de doorgaande ontwikkellijn van 0-100 jaar. In die doorgaande lijn hebben we alle opgaven verankerd. Alles rondom de hele taalsamenwerking (van Boekstart en VVE tot Taalpunt), maar ook de opgaven rondom participatie en zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling, dus ook talentontwikkeling. En bij ontwikkeling kijken we dan ook verder naar bijvoorbeeld creativiteit op het gebied van muziek en dans.

Integrale aanpak

De samenwerking binnen Fundament wordt steeds meer integraal opgepakt. De medewerkers vinden dat heel plezierig. Ze kunnen makkelijker met andere partijen overleggen en klankborden. We zitten bovendien in één gebouw (’t Lossers Hoes) met veertien andere organisaties, waaronder de gemeente, politie, GGD, thuiszorg en de woningcorporatie. We weten elkaar daardoor snel te vinden. Jongerenwerkers trekken bijvoorbeeld samen op met leesconsulenten en het onderwijs. Ouderenwerkers verwijzen makkelijker door naar de mogelijkheden die de bibliotheek ouderen biedt. En als je met jouw kind bij de GGD bent, kun je zomaar een Boekstartcoach tegen het lijf lopen.

Elkaar versterken

Het helpt dat we hier veel organisaties onder één dak hebben, maar die integrale samenwerking gaat niet vanzelf. Dat moet groeien en kost tijd. Ik hoop dat in de toekomst die integrale benadering binnen het sociaal domein helemaal vanzelfsprekend is. Zodat we elkaar versterken – ieder vanuit zijn of haar rol – en gezamenlijk aan de uitdagingen van dat moment kunnen werken.

Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Daar hebben we het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken hard bij nodig. Dat biedt ons veel op het gebied van kennisverbreding. We zijn een kleine bibliotheek, dus alles wat we kunnen delen, ophalen of meegeven binnen dit netwerk is voor ons waardevol.’

Hier een of meerdere adviseurs