Om mee te bewegen in toekomstige veranderingen willen bibliotheken hun organisatie innoveren, (door)ontwikkelen en versterken. Dit betekent een Bibliotheek die:

  • creatief en innovatief is in het vinden van manieren om te kunnen voldoen aan haar (maatschappelijke) opgaven
  • robuust (gefinancierd), goed bereikbaar en toegankelijk is
  • inwoners en partners ervaren wat de maatschappelijke meerwaarde is van de Bibliotheek
  • medewerkers in dienst heeft die toegerust zijn om de veranderende maatschappelijke opgave het hoofd te bieden.
Hier een of meerdere adviseurs