Bibliotheken dragen actief bij aan taalvaardige en digitaal vaardige inwoners. Door middel van informeel leren, ondersteunen zij inwoners die het risico lopen niet mee te kunnen doen in de samenleving. Het netwerk werkt aan de volgende opgaven:

  • Actief bijdragen aan de lokale inclusieve agenda | met name inzetten op basisvaardige burgers;
  • Ontmoeting tussen (groepen) burgers stimuleren en organiseren;
  • Kennisuitwisseling | binnen lokaal netwerk en tussen burgers;
  • Samenhangende en vraaggerichte programmering | waar mogelijk en relevant in samenwerking en vanuit gedeeld partnerschap.
Hier een of meerdere adviseurs