Goed kunnen lezen en digitaal vaardig zijn, is cruciaal om te kunnen functioneren in de samenleving. Tegelijkertijd zien we dat toenemende kansenongelijkheid zorgt voor grote verschillen in de samenleving. Verschillende onderzoeken en adviezen laten een dalende trend in leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien. Daarnaast kent Nederland een hoog percentage laaggeletterden. Dit vraagt ook om een actief leesbevorderingsbeleid gericht op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. De bibliotheken dragen bij aan:

  • het vergroten van het leesplezier
  • het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid
  • het aanleren van vaardigheden om mee te kunnen doen in een complexere samenleving
Hier een of meerdere adviseurs