Afbeelding bij Tineke van Ham, bestuurder Rijnbrink
Samen ...

`In Overijssel kennen we een lange traditie van samen met elkaar optrekken. Als Overijssels Netwerk van Bibliotheken bevinden we ons daarbij in een speelveld met vele spelers en andere netwerken in wisselende samenstelling. Immers, geen enkele organisatie kan zich in haar eentje verhouden tot de grote maatschappelijke opgaven waar we met elkaar voor staan.`

Van landelijk convenant naar netwerkagenda

In het landelijk convenant dat afgesloten is tussen Rijk, provincies en gemeenten, is afgesproken dat we als bibliotheekstelsel nog meer impact willen hebben op de maatschappij met het werk dat we doen. Alle betrokken partijen erkennen hierbij het belang van de maatschappelijke rol van bibliotheken. In het convenant is afgesproken dat de focus de komende jaren ligt op het voorkomen van laaggeletterdheid en het vergroten van het leesplezier, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Het werkveld, de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) vertalen dit convenant naar een netwerkagenda om focus aan te brengen en om samen toe te werken naar resultaten die lokaal van waarde zijn.

Provincie

Op provinciaal niveau is in het cultuurbeleid ‘Raak! 2021-2024’ als doel vastgelegd dat een Bibliotheek voor iedere inwoner van Overijssel bereikbaar is. De Bibliotheek als plek waar inwoners informatie kunnen vinden, zich kunnen ontwikkelen, als plek die lezen bevordert en waar mensen kennis kunnen maken met literatuur, kunst en cultuur. Of voor vragen over een maatschappelijk initiatief dat je wilt nemen. Maar ook een plek waar je terechtkunt voor ontmoeting en debat.

Samenspel

Vanuit Rijnbrink leveren we graag een bijdrage aan deze maatschappelijke opgaven. Hoe we dat doen? Onze strategie genaamd ‘Samenspel’ zegt alles. We ondersteunen bibliotheken, landelijke, provinciale en lokale partners hierin in samenspel. Dat doen we als netwerkpartner met kennis en expertise, met inspiratie en innovatie en altijd samen met elkaar.

In Overijssel bundelen we onze krachten om met elkaar verder te werken aan de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Deze opgaven vragen om ‘samenkracht’ en ‘samenspel’ in ons netwerk van bibliotheken, en met lokale partners.

Zo dragen we met elkaar bij aan een vaardiger, creatiever en slimmer Overijssel.

Tineke van Ham
Bestuurder Rijnbrink

 

HV KB laren0673

Hier een of meerdere adviseurs