Afbeelding bij De kracht van samenwerking

De kracht van samenwerking

Astrid Vrolijk, voorzitter Netwerk van Overijsselse Bibliotheken

`Naoberschap is in Overijssel geen loze kreet. Mensen en organisaties zijn bereid om elkaar iets te gunnen. Dat geldt ook voor de Overijsselse bibliotheken en Rijnbrink die al tientallen jaren samenwerken in het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. Als koplopers met beschikbare gelden een pilot uitvoeren, weten anderen: daar kan ik straks ook mijn voordeel mee doen. Die houding is essentieel om goed te kunnen samenwerken. Ik kijk met trots terug op hoe we gezamenlijk al veel nieuwe ontwikkelingen hebben opgepakt. Tegelijkertijd liggen er nog volop inhoudelijke en organisatorische uitdagingen voor ons.`

Lokaal verbinden

Die uitdagingen komen voort uit de maatschappelijke opgaven waar we in onze samenleving voor staan en waaraan de Overijsselse Bibliotheken een actieve bijdrage willen leveren. Die opgaven zijn soms zo groot - denk aan het bevorderen van geletterdheid en (digitale) inclusie - dat we dit niet alleen kunnen. In het Netwerkplan 2021 – 2024 ligt daarom veel nadruk op hoe we lokaal de verbinding en samenwerking zoeken met allerlei partijen. De Bibliotheek is een neutrale plek die er is voor iedereen. Die unieke kracht willen we inzetten om mensen uit verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen en kennis breder toegankelijk te maken.

Hoe Bibliotheken de lokale samenwerking organiseren, verschilt per gemeente. We zien dat de diversiteit binnen het Netwerk hierdoor alsmaar groter wordt. En daarmee ook de vragen waar individuele Bibliotheken samen met het Netwerk een oplossing voor willen vinden. Het afgelopen jaar hebben we de waarde die het Netwerk kan bieden opnieuw met elkaar besproken en vastgesteld. We zijn ervan overtuigd dat het Netwerk Bibliotheken ook de komende jaren volop kansen biedt om zich te blijven ontwikkelen. We willen de motor zijn die helpt om lokaal grenzen te verleggen.

Ik hoop dat dit Netwerkplan u inspireert en motiveert om samen met de Overijsselse Bibliotheken de handschoen op te pakken. Want door samen te werken komen we tot oplossingen waar alle inwoners van Overijssel beter van worden.

 

Astrid Vrolijk
Voorzitter Netwerk van Overijsselse Bibliotheken

Hier een of meerdere adviseurs